ใบสั่งซื้อสินค้าหมายเลข 624

ชื่อลูกค้า: พญ พัณณิตา คำเเก้ว
ที่อยู่: โรงพยาบาลเกาะคา 381 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โทร: 0884047407
อีเมล์: k_pannita@hotmail.com
วันที่สั่งซื้อ: 09-08-2018 15:22:01

ลำดับ รหัสสินค้า รายการ จำนวน ราคา รวม
1 001448
ชุดเดรสทำงาน เสื้อสีโอรส มีเกร็ดเก๋ไก๋จากไหล่ถึงเอว และที่เอวระบาย สม็อคหลัง แขนสั้น
1 750 750
ค่าจัดส่ง(แบบ -ไม่พบรูปแบบการส่งนี้ในฐานข้อมูลปัจจุบัน) 50
รวมทั้งหมด 800