ใบสั่งซื้อสินค้าหมายเลข 623

ชื่อลูกค้า: ดุจรัตน์ นิลพันธ์
ที่อยู่: บจ ซานมิเกล เบียร์ 89 หมู่ 2 ต บ้านใหม่ จ.ปทุมธานี 12000
โทร: 876769575
อีเมล์: kwan.dutrat@gmail.com
วันที่สั่งซื้อ: 28-06-2018 13:49:18

ลำดับ รหัสสินค้า รายการ จำนวน ราคา รวม
1 001211
โดนัทมัดผม ยี่ห้อ Donut วงเล็ก จำนวน 3 ชิ้น โทนสีเบจ
1 59 59
ค่าจัดส่ง(แบบ -ไม่พบรูปแบบการส่งนี้ในฐานข้อมูลปัจจุบัน) 50
รวมทั้งหมด 109